Gdy tworzymy dokumenty z wykorzystaniem Zend_Pdf czasami wygodniej jest wykorzystać istniejący szablon w formacie pdf (będący np. papierem firmowym), niż budować cały dokument ręcznie. Zend Framework daje nam narzędzie, które pozwala szybko i bezproblemowo zamieścić nasz szablon na wszystkich stronach dokumentu. Można to zrobić nastepującym kodem:

$pdf = new Zend_Pdf(); //stworzenie dokumentu pdf
$template = Zend_Pdf::load('templates/company_paper.pdf');  //wczytanie istniejącego szablonu w formacie pdf (zakładamy że szablon składa się z jednej strony)
$extractor = new Zend_Pdf_Resource_Extractor();
$page = $extractor->clonePage($template->pages[0]);  //stworzenie obiektu strony: Zend_Pdf_Page, na podstawie istniejącego szablonu
/*
* Dodanie elementów do strony dokumentu
*/
$pdf->pages[] = $page; //dodanie stworzonej strony do naszego dokumentu pdf

Powyżej znajduje się przykład dodanie pojedynczej strony wykorzystującej szablon. Aby dodać więcej stron powtarzamy dla każdej ze stron kroki z linii 4-8.

Na koniec oczywiście zapisujemy dokument poleceniem (z odpowiednimi parametrami):

$pdf->save();
Zend_Pdf – wykorzystanie szablonu pdf na wielu stronach
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.