Podczas generowania dokumentów Pdf przy wykorzystaniu komponentu Zend_Pdf z Zend Framework możne spotkać problem związany z zamieszczaniem w dokumencie długiego tekstu. Z pomocą może tutaj przyjść poniższa metoda, która przyjmując kilka parametrów załatwi za nas całą sprawę automatycznie.

  /**
   * @param $page Zend_Pdf_Page
   * @param $text sting
   * @param $charactersPerLine int
   * @param $xOffset int
   * @param $yOffset int
   * @param $lineSpacing int
   * @return int
   */
  private function _drawMultilineText(&$page, $text, $charactersPerLine, $xOffset, $yOffset, $lineSpacing) {
    $lines = array();
    foreach(explode("\n", $text) as $line) {
      $lines = array_merge(
        $lines,
        explode(
          "\n",
          wordwrap($line, $charactersPerLine, "\n")
        )
      );
    }

    foreach($lines as $line) {
      $page->drawText($line, $xOffset, $yOffset, 'UTF-8');
      $yOffset -= $lineSpacing;
    }

    return $yOffset;
  }

Jako parametry metoda ta przyjmuje przede wszystkim obiekt Zend_Pdf_Page, na którym obecnie pracujemy oraz treść $text, którą chcemy wstawić do dokumentu. Pozostałe parametry tyczą już tylko i wyłącznie pozycji i ustawień wstawianego tekstu w dokumencie:

 • charactersPerLine – określa ile znaków ma się znaleźć maksymalnie w pojedynczej linii
 • xOffset – wartość przesunięcia w poziomie, gdzie będzie lewa krawędź wstawianego tekstu
 • yOffset – wartość przesunięcia w pionie dla pierwszej linii tekstu
 • lineSpacing – wysokość linii, pozwala określić odstęp pomiędzy kolejnymi liniami tekstu

W wyniku działania metodu otrzymamy tekst wstawiony na stronę dokumentu, a sama metoda zwróci nam przesunięcie w pionie dla ostatniej linii wstawianego tekstu, dzięki czemu uzyskamy informacje, w którym miejscu wstawić kolejne elementy w dokumencie.

Zend_Pdf – automatyczne zawijanie tekstu
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.