Pracując nad projektem wykorzystującym bazę danych, czasami zachodzi potrzeba sprawdzenia zapytań, które są wykonywane na naszej bazie danych. Szczególnie przydatne jest to wówczas, gdy wykorzystujemy mechanizmy ORM (Doctrine lub natywny mechanizm wbudowany w Zend Framework). W takiej sytuacji nie musimy wprowadzać korekt do naszego projektu, aby zobaczyć wygenerowane zapytania – wystarczą trzy zapytania po stronie bazy danych.

Logowanie zapytań w bazie danych
Aby móc logować i przeglądać zapytania w bazie danych wystarczą następujące polecenia:

SET GLOBAL log_output = 'TABLE';
SET GLOBAL general_log = 'ON';

A nstępnie poniższe zapytanie, aby oglądać wyniki:

SELECT * FROM mysql.general_log ORDER BY event_time desc;

Logowanie zapytań w pliku:

SET GLOBAL log_output = "FILE";
SET GLOBAL general_log_file = "/path/to/your/logfile.log"
SET GLOBAL general_log = 'ON';
Przeglądanie listy ostatnich zapytań MySQL
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.