Pisząc aplikację dla Androida, która wykorzystuje bazę SQLite do przechowywania danych, może czasami przysporzyć trochę problemów. Szczególnie, gdy nastepuje problem związany z dostępem do danych lub ich zapisem. Pojawia się wówczas potrzeba podglądu zapytań, które są kierowane do bazy danych. Aby można było podglądać zapytania, które są wywoływane, należy uruchomić następujące komenty z linii poleceń:

adb shell setprop log.tag.SQLiteLog V
adb shell setprop log.tag.SQLiteStatements V
adb shell stop
adb shell start

Po wywołaniu tych poleceń każda operacja na bazie danych SQLite będzie logować pełne zapytanie w LogCat.

Android – logowanie zapytań do SQLite
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.