W trakcie tworzenia aplikacji dla Androida czasami zachodzi konieczność przetestowania koordynatów GPS, które mają być wykorzystywane przez aplikację. Korzystając z emulatora, można w bardzo łatwy sposób zasymulować odczyt koordynatów z GPS.

W tym celu łączymy się z naszym emulowanym urządzeniem poprzez wpisanie w linii poleceń następującego polecenia:

telnet localhost 5554

Po połączeniu z emulatorem wyświetlone zostaną następujące komunikaty:

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Android Console: type 'help' for a list of commands
OK

Teraz już możemy przesłać nasze koordynaty do emulatora:

geo fix <longitude value> <latitude value>

Dla Wrocławia prześlemy następującą komendę:

geo fix 17.038538 51.107885

Dodatkowym ułatwieniem może być strona itouchmap, która po wyszukaniu lokacji zwraca nam jej współrzędne.

Android – emulowanie lokalizacji GPS
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.