Tworząc formularze z użyciem Zend_Form mamy możliwość grupowania pól w różne obszary – fieldset. Jak zapewne wiecie, dla każdego obszaru mamy możliwość ustawienia etykiety. W kodzie html wygląda to następująco:

<form action="/register" method="post">
 <div>
  <div class="form-group">
   <fieldset id="fieldset-basic">
    <legend>Dane użytkownika</legend>
    <div class="form-element">
     <label class="required" for="name">Imię:</label>
     <input id="name" type="text" name="name" value="" />
    </div>
    <div class="form-element">
     <label class="required" for="surname">Nazwisko:</label>
     <input id="surname" type="text" name="surname" value="" />
    </div>
    <!-- kolejne pola tej grupy -->
   </fieldset>
  </div>
 </div>
</form>

Aby uzyskać efekt grupowania w formularzu, jego kod będzie wyglądał następująco:

class SmartGroup_Form_Register extends SmartGroup_Model_Form {

 protected function _renderForm() {
  $this->setMethod('post');

  $name = new Zend_Form_Element_Text( 'name' );
  $name->setLabel('Imię:');

  $surname = new Zend_Form_Element_Text( 'surname' );
  $surname->setLabel('Nazwisko:');

  $this->addElements( array( $name, $surname ) );

  $this->addDisplayGroup( array( 'name', 'surname' ), 'basic' );
 }
}

W linii 14 powyższego kodu dla instancji obiektu Zend_Form wywołujemy metodę “addDisplayGroup”, która nam tworzy sekcję fieldset, a w niej umieszcza wskazane elementy (w tym wypadku name oraz surname). Elementy, które mają być dodane do grupy przekazujemy w postaci tablicy jako pierwszy parametr metody addDisplayGroup. Drugi parametr to string, który posłuży do stworzenia identyfikatora grupy w postaci “fieldset-basic” dla powyższego przykładu.

W tym momencie pojawia się kwestia, jak dodać element legend do danej grupy pól formularza. Gdy skorzystamy z funkcji podpowiadania kodu w naszym IDE, łatwo można zauważyć, że mamy dostępną metodę setLegend(). Oczywiście pierwszym krokiem jest wykorzystanie tej metody i po odświeżeniu strony… zaskoczenie. Element legend nie został wyrenderowany.
Jak więc można rozwiązać ten problem? Otóż wystarczy wykorzystać trzeci parametr metody “addDisplayGroup”, który jest opisany jako “$options”. Wywołajmy więc tą metodę z następującymi parametrami:

$this->addDisplayGroup( array( 'name', 'surname' ), 'basic', array('legend' => 'Dane użytkownika' ) );

W tym momencie wszystko zadziała tak, jak się spodziewaliśmy. Z małą jednak różnicą, że fieldset zostanie umieszczony w tagach dt, dd. Jeżeli chcemy tego uniknąć, wystarczy w klasie nadrzędnej (w moim przypadku SmartGroup_Model_Form opisana w poprzednim poście), dodać następujący kod w metodzie _replaceViewDecorators:

$this->setDisplayGroupDecorators(array(
      array('FormElements'),
      array('Fieldset'),
      array( 'HtmlTag', array( 'tag' => 'div', 'class' => 'form-group' ) )
    ));
Zend_Form – legend dla fieldset
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.