Zend Framework 2 – wykorzystanie cache

Zend Framework 2 oferuje kilka różnych adapterów pozwalających na cache poszczególnych elementów, które chcemy składować w pamięci podręcznej. Poniżej przedstawię sposób konfiguracji cache opartego na systemie plików. Konfiguracja adaptera W pierwszym kroku musimy ustawić konfigurację adaptera, co dokonuje się w

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.