Pracując przy jednym z ostatnich projektów zmuszony byłem przygotować skrypt, który pobierze dane z formularza, dokona walidacji tych dancych, a na koniec prześle je jako JSON z wykorzystaniem AJAX.

W pierwszej chwili wydawało mi się, że najwięcej problemów przyspoży mi przygotowanie danych i konfersja ich do formatu JSON. Myliłem się jednak 🙂 Po pobraniu wszystkich danych z formularza wystarczyło bowiem wstawić do odpowiednio sformatowanej tablicy, a następnie wywołać metodę JSON.stringify i dane już były w porządanym formacie.

Poniżej znajduje się przykład pobierania danych z formularza umożliwiającego konfigurację filtrów JIRA i otrzymanie jej w postaci JSON:

function jiraConfig() {
 var output = new Array();
 var jsonConfig == "";

 $("#jiraConfSubmit").click(function(){
  $("#jiraConfiguration").find('input[type=text]').each(function(){
   var key = $(this).attr('name').substr(6);
   var internalArray = {};
   internalArray["filerTitle"] = $("input[name=jiraTitle"+key+"]").val();
   internalArray["filterId"] = $("input[name=jiraId"+key+"]").val();
   output.push(internalArray);
  })
  jsonConfig = JSON.stringify(output, null, 2);
 });
 return jsonConfig;
}

W wyniku działania tej funkcji uzyskamy dane w postaci JSON:

[
 {
  "filerTitle": "Issues waiting for verification",
  "filterId": "10545"
 },
 {
  "filerTitle": "Critical open bugs",
  "filterId": "11501"
 }
]

Jak widać otrzymaliśmy pięknego JSON’a. Pozostaje tylko jeszcze przesłanie go z użyciem AJAX. Tutaj z pomocą przychodzi nam jQuery, które wymaga jednak ustawienia dodatkowych parametrów:

$.ajax({
 type: 'POST',
 url: "/targetUrl",
 data: json,
 contentType: "application/json; charset=utf-8",
 dataType: "json",
 success: function(result) {
  location.reload();
 }
});

Wywołanie metody ajax z jQuery nie różni się od standardowego wywołania. Wymaga jedynie dodania dwóch dodatkowych paramtrów:

 • dataType: json – wskazuje na typ przesyłanych danych
 • contentType: “application/json; charset=utf-8” – powoduje dołączenie odpowiedniego headera do żądania POST

W wywołaniu ajax pominąłem już sekcję wyświetlająca odpowiednie komunikaty w przypadku błędu. Natomiast poprawne przetworzenie żądania spowoduje przeładowanie strony.

jQuery – przygotowanie i wysłanie danych JSON z wykorzystaniem AJAX
Podobne wpisy:

Tagged on:                     

2 thoughts on “jQuery – przygotowanie i wysłanie danych JSON z wykorzystaniem AJAX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.