PHPUnit i Zend Framework

W jednym z poprzednich wpisów przedstawiałem instrukcję instalacji PHPUnit oraz Xdebug w naszym środowisku. Dzisiaj przedstawię sposób konfiguracji Zend Framework, aby możliwe było testowanie aplikacji. Po stworzeniu nowej aplikacji Zend Framework z wykorzystaniem Zend_Tool otrzymamy standardową strukturę poszczególnych elementów aplikacji,

Zend_Db_Table_Select problem

W najnowszym projekcie spotkałem się z dość dziwnym problemem dotyczącym wykonywania zapytania, podczas którego należało zrobić join na dwóch tabelach. Tabela, dla której przygotowywane było zapytanie została zdefiniowana następująco: Natomiast kod, który odpowiedzialny był za wykonanie zapytania prezentuje się następująco:

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.